Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญสุนทานมอบให้สังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้มากมาย เหมาะกับการพักผ่อน   อดีตสมัยเป็นวัดที่ทรุดโทรมมาก แทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมาก ท่านทั้งสองมีใจเชื่อถือในศาสนาพุทธแล้วก็ต้องการสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงจึงได้ซ่อมแซมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้เกิดความงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธส่งผลให้เกิดมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อย จึงได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะเบาะแว้งแทบจะไม่ให้เห็น จึงมีชื่อเสียงติดปากกันต่อมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี พระอุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แปลก เป็นศิลป์นานาชาติร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพ นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ แล้วก็ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยโบราณ แล้วก็สมัยใหม่ สร้างขึ้นเพื่อล่อใจให้ประชานชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญ แล้วก็ได้ชมประติมากรรมที่งดงามของสถานที่วัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย